Veiligheden in de stoomindustrie

Eenvoudig uitgelegd: het doel van een veiligheid is om een te hoge stoomdruk te voorkomen. De veiligheid heeft de functie om de (te) hoge druk te verlagen wanneer het maximale punt is bereikt. Dit doet hij door een deel van de stoom te laten ontsnappen.

 

Een veiligheid is geen standaard gegeven en is ervoor om:

– omstanders te beschermen;

– de installatie tegen een te hoge druk te beveiligen;

– de apparatuur van de installatie tegen een te hoge druk te beveiligen.

 

Zodra er een kleine wijziging in het proces wordt doorgevoerd, moeten alle veiligheden worden nagekeken en eventueel aangepast naar de nieuwe situatie. Een onjuist ingestelde veiligheid of een veiligheid met een te lage of te hoge capaciteit kan het proces verstoren en mogelijk een gevaarlijke situatie creëren.

 

Veerbelaste veiligheden

Over het algemeen wordt er gewerkt met veerbelaste veiligheden. Dit houdt in dat er een veer op de klep wordt geplaatst, die tegendruk geeft aan de stoomdruk die door de leiding stroomt. De veerkracht is bepalend voor de druk waarbij een klep begint met openen (insteldruk). De druk waarop de veiligheid wordt ingesteld en het medium dat door de leiding stroomt, zijn bepalend voor de dikte en het materiaal waarvan de veer gemaakt wordt.

 

Voorbeeld veerbelaste veiligheden

 

Risico # 2: een te kleine veiligheid

Het tegenover gestelde van een te grote veiligheid is, logischerwijs, een te kleine veiligheid. Indien deze situatie zich voordoet, is deze anders dan bij een te grote veiligheid. Hier komt de algemene veiligheid namelijk wel in gevaar. De opgebouwde druk kan niet op tijd weg: de druk zal steeds verder stijgen. De tank of leiding komt onder extreme druk te staan en er ontstaat explosiegevaar. Indien het vermoeden bestaat dat deze situatie kan ontstaan, adviseren wij een grotere of dubbele veiligheid te plaatsen (afhankelijk van de omstandigheden).


Leveranciers

VCC werkt in de stoomindustrie samen met meerdere leveranciers, waaronder HEROSE, Spence Engineering en Niezgodka. Bij HEROSE, bijvoorbeeld, wordt in eerste instantie gedacht aan appendages voor de cryogene sector. Echter zijn veel van de veiligheden die HEROSE produceert, te gebruiken tot 320 – 400ºC in diverse doorlaten en druktrappen. Spence Engineering staat voornamelijk bekend om haar innovatieve, hoog kwalitatieve appendages.

 

ASE Repair

VCC verzorgt nieuw-levering van veiligheden die gebruikt kunnen worden in de stroomindustrie. Onze zusteronderneming ASE Repair is daarentegen uw partner voor de revisie, certificering en levering van onderdelen van bovengenoemde en alle andere fabricaten van veiligheden, waaronder Leser, Crosby, Sapag, Sempell, Bopp & Reuther et cetera.